Bruksperiode

Vi gir deg tilbake din verdifulle tid ved å opprette én kilde for alle premium oppføringer, og eliminerer behovet for å besøke flere forhandlere eller agenter for å finne akkurat det du leter etter. TheLuxeGuide Vilkår for bruk

 1. Aksept av vilkår

Disse bruksvilkårene (“Bruksvilkårene”) gjelder for alle brukere på TheLuxeGuide inkludert annonsører. TheLuxeGuide tilbyr en samling av elektroniske tjenester ("tjenesten") underlagt vilkårene for bruk. Vennligst les bruksvilkårene nøye. TheLuxeGuide gir deg tjenesten i bytte mot at du samtykker i å overholde disse vilkårene for bruk. Ved å besøke eller bruke tjenesten godtar du å overholde og være juridisk bundet av disse bruksvilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene for bruk, vennligst ikke besøk eller bruk tjenesten. Bruksvilkårene gjelder for alle innlegg, meldinger, tekst, filer, bilder, bilder, videoer, lyder eller annet materiale («Innhold») på TheLuxeGuide.

I tillegg, når du bruker bestemte tjenester, godtar du å følge alle gjeldende publiserte retningslinjer for alle tjenester, som kan endres fra tid til annen. Hvis du protesterer mot ethvert vilkår eller vilkår i vilkårene for bruk, retningslinjer eller påfølgende modifikasjoner eller blir misfornøyd med TheLuxeGuide på noen måte, er din eneste utvei å umiddelbart slutte å bruke tjenesten. TheLuxeGuide har rett, men er ikke forpliktet, til å håndheve vilkårene for bruk.

Hvis du ønsker å legge ut annonser på TheLuxeGuide, må du godta disse vilkårene for bruk. Ved å legge ut en annonse på TheLuxeGuide godtar du disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse vilkårene for bruk, vennligst ikke legg ut noen annonser på TheLuxeGuide. Alle annonser du legger ut vil ellers være regulert av disse bruksvilkårene.

 

 1. Endring av vilkårene for bruk

TheLuxeGuide forbeholder seg retten til å, etter eget skjønn, endre, modifisere eller på annen måte endre disse vilkårene og betingelsene når som helst. Slike endringer trer i kraft umiddelbart etter publisering av dem. Du må gjennomgå denne avtalen med jevne mellomrom for å sikre at du er kjent med gjeldende vilkår for bruk.

 

 1. Innhold

Alle rettigheter, tittel og interesser i og til innholdet er eiendommen til, eller brukes med tillatelse fra, TheLuxeGuide, og er beskyttet av gjeldende lov. Du forstår at alt innhold som legges ut på, overføres gjennom eller på annen måte gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten, er eneansvaret til personen som slikt innhold stammer fra. Mer spesifikt er du helt og holdent ansvarlig for hvert enkelt element ("element") av innhold som du legger ut eller på annen måte gjør tilgjengelig via tjenesten. TheLuxeGuide kontrollerer ikke, og er ikke ansvarlig for innhold som gjøres tilgjengelig gjennom tjenesten, og ved å bruke tjenesten kan du bli utsatt for innhold som er støtende, usømmelig, unøyaktig, villedende eller på annen måte støtende. TheLuxeGuide garanterer ikke på noen måte konfidensialiteten eller personvernet ditt mens du er i kontakt med andre gjennom TheLuxeGuide-siden.

Videre kan TheLuxeGuide-nettstedet og innholdet tilgjengelig gjennom tjenesten inneholde lenker til andre nettsteder, som er helt uavhengige av TheLuxeGuide. Hvis du linker til andre nettsider, gjør du det på egen risiko. TheLuxeGuide sier uttrykkelig at de ikke tar noe ansvar av noe slag for andre nettsteder. Vær oppmerksom på at slike lenkede nettsteder kan ha personvernerklæringer og/eller bruksvilkår som avviker fra de til TheLuxeGuide. Du godtar at du må vurdere og bære all risiko forbundet med bruken av innhold som du ikke kan stole på på nevnte innhold, og at TheLuxeGuide under ingen omstendigheter vil være ansvarlig på noen måte for noe innhold eller for tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av bruk av innhold som er lagt ut eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom tjenesten.

TheLuxeGuide forhåndskontrollerer eller godkjenner ikke innhold, men at TheLuxeGuide skal ha rett (men ikke plikt) etter eget skjønn til å nekte, slette eller flytte innhold som er tilgjengelig via tjenesten, for brudd på vilkårene for bruk eller Personvernerklæring eller av andre grunner.

 

 1. Tredjeparts innhold, nettsteder og tjenester

Vår side og innhold som er tilgjengelig gjennom tjenesten kan inneholde funksjoner og funksjoner som kan knytte deg til eller gi deg tilgang til tredjepartsinnhold (f.eks. andre nettsteder) som er helt uavhengig av TheLuxeGuide.

Dine interaksjoner med fysiske eller juridiske personer som du har møtt gjennom tjenesten, inkludert betaling og levering av varer eller tjenester, og andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner knyttet til slike forretninger, er utelukkende mellom deg og slike fysiske eller juridiske personer. Du bør foreta den undersøkelsen du mener er nødvendig eller passende før du fortsetter med en online eller offline transaksjon med noen av disse tredjepartene. Vi anbefaler deg å være forsiktig når du samhandler med andre fysiske eller juridiske personer.

Du godtar at TheLuxeGuide ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig for noe tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av slike forretninger. Hvis det er en tvist mellom brukere på nettstedet vårt, eller mellom brukere og en tredjepart, forstår og godtar du at TheLuxeGuide ikke er forpliktet til å være involvert. I tilfelle du har en tvist med en eller flere andre brukere, fritar du herved eksplisitt og ugjenkallelig TheLuxeGuide fra alle krav og skader som oppstår som følge av eller på noen måte forbundet med slike tvister og Tjenesten.

 

 1. Mistenkt overtredelse

Hvis du av en eller annen grunn mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, eller dine immaterielle rettigheter på annen måte er blitt krenket, vennligst gi beskjed til TheLuxeGuides kundeservice.

I slike tilfeller, vennligst gi vår kundeservice tilstrekkelige detaljer for at TheLuxeGuide skal kunne identifisere materialet du hevder er krenkende og en beskrivelse av krenkelsen. Oppgi også kontaktinformasjonen din.

 

 1. brukerinnhold

DU EIER ALT DITT BRUKERINNHOLD, INKLUDERT ALLE BILDER SOM DU LASTER OPP TIL NETTSTEDET.

På høyt nivå. Tjenesten lar deg laste opp og legge ut bildene dine, så vel som skrevet tekst, bilder, nettlenker, stedsinformasjon og annet innhold ("Brukerinnhold"). Alt brukerinnhold som du gjør tilgjengelig på tjenesten vil tilhøre deg eller dine lisensgivere. Vi vil ikke kreve noe eierskap til brukerinnholdet ditt – det er helt, 100 %, ditt.

Begrenset lisens til oss. Du gir oss en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri lisens (med rett til sublisensiering) for å være vert for, lagre, overføre, vise, tilpasse, utføre, reprodusere, modifisere, oversette og distribuere brukerinnholdet ditt (helt eller i del) i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler (nå kjent eller videreutviklet). Du forstår at vi ikke betaler deg for bruk av bildene dine, og at bildene dine vil bli gjort tilgjengelig for allmennheten for deres bruk uten å gi deg attribusjon eller kompensasjon.

Autoritet. Når du laster opp bilder til tjenesten, i tillegg til lisensen du gir oss til å legge ut bildene offentlig og tillate andre brukere å laste ned og bruke dem, autoriserer du oss også under dine opphavsrettigheter til å håndheve eventuelle brudd på underlisensene vi gir i Bilder til andre. Med andre ord, hvis en bruker misbruker et av bildene dine lastet ned fra tjenesten, gir du oss fullmakt til å håndheve opphavsretten til bildene på dine vegne. Hvis du er interessert i å lære mer om dette, vennligst se våre vanlige spørsmål.

Representasjoner og garantier. Du er alene ansvarlig for brukerinnholdet ditt og eventuelle konsekvenser som oppstår fordi du har lastet opp eller lagt ut brukerinnholdet på tjenesten. Hver gang du laster opp eller publiserer brukerinnhold, representerer og garanterer du overfor oss at:

Du er skaperen og eieren av brukerinnholdet eller har alle nødvendige rettigheter fra andre personer eller selskaper til å bruke, og tillate andre brukere å bruke, brukerinnholdet ditt på tjenesten som forutsatt i denne seksjon 6; og ditt brukerinnhold (inkludert slik det brukes av deg, oss eller andre brukere av tjenesten) krenker ikke og vil ikke krenke eller misbruke noen tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett og andre immaterielle rettigheter, personvernrettigheter, rettigheter til publisitet eller moralske rettigheter , eller baktale, ærekrenke eller injuriere noen. Med andre ord må brukerinnholdet ditt være ditt originale verk, og du må ha tillatelse fra tredjeparter som har rettigheter til brukerinnholdet før du laster opp eller legger ut brukerinnholdet til tjenesten.

Ansvarsfraskrivelse. Det er ingen rimelig måte for oss å overvåke alt brukerinnholdet som blir lastet opp til eller lagt ut på tjenesten, og vi er ikke forpliktet overfor deg eller de andre brukerne til å overvåke, redigere eller kontrollere brukerinnholdet som du og andre brukere laster opp eller legger ut til tjenesten. Dette betyr at vi ikke er ansvarlige for noe brukerinnhold på tjenesten, og du godtar å ikke fremsette krav mot oss på grunn av brukerinnhold. Når det er sagt, kan vi når som helst fjerne, redigere, skjerme eller blokkere ethvert brukerinnhold fra tjenesten (uten å varsle deg først) uansett grunn, inkludert hvis vi mener at brukerinnholdet bryter disse vilkårene eller på annen måte er støtende. Når du bruker tjenesten, vil du bli utsatt for brukerinnholdet til andre brukere, hvorav noen kan være støtende, unøyaktig eller uanstendig. Vi kan undersøke påstander som påstår at brukerinnhold bryter disse vilkårene, og i slike tilfeller vil vi alene bestemme hvilke handlinger vi skal ta (hvis noen) angående det aktuelle brukerinnholdet.

 

 1. Misbruker TheLuxeGuide

For at TheLuxeGuide skal fungere som et fungerende og smakfullt miljø er det visse begrensninger for hva du kan legge ut på nettsiden. Derfor samtykker du i å ikke legge ut, sende e-post, laste opp, overføre eller på annen måte håndtere eller gjøre tilgjengelig innhold:

Det er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, krenkende andres personvern, eller er skadelig for mindreårige på noen måte;

Det er pornografisk eller skildrer et menneske som er engasjert i faktisk seksuell atferd eller annen seksuell atferd;

Som trakasserer, fornedrer, skremmer eller er hatefull mot et individ eller en gruppe på grunnlag av politisk legning, religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemming;

Som utgir seg for å være en person eller enhet eller feilaktig oppgir eller på annen måte gir en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet;

Dette inkluderer personlig eller identifiserende informasjon om en annen person uten denne personens uttrykkelige samtykke;

Det er falskt, villedende, villedende, svikefullt eller feilinformativt;

Som krenker eventuelle immaterielle rettigheter til en part, eller innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig under et juridisk eller kontraktsmessig forhold;

Det utgjør «tilknyttet markedsføring», «søppelpost», «spam», «phishingforsøk», «kjedebrev», «pyramidespill» eller uønsket kommersiell reklame;

Som annonserer ulovlige tjenester eller salg av gjenstander hvis salg er forbudt eller begrenset av gjeldende lov.

Som inneholder virus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;

Som forstyrrer den normale flyten av dialog med en overdreven mengde innhold (oversvømmelsesangrep) til tjenesten, eller som på annen måte påvirker andre brukeres evne til å bruke tjenesten negativt;

Som bruker villedende e-postadresser, eller forfalskede overskrifter eller på annen måte manipulerte identifikatorer for å skjule opprinnelsen til innhold som overføres gjennom tjenesten; eller

Det bryter med avtaler som f.eks. konfidensialitetsavtaler.

 

I tillegg samtykker du i å ikke:

engasjere seg i enhver oppførsel som begrenser andre personer fra å bruke eller nyte tjenesten;

Kontakt alle som har bedt om å ikke bli kontaktet, eller ta uoppfordret kontakt med noen for kommersielle formål eller på annen måte forfølge eller trakassere noen;

Samle inn personopplysninger om andre brukere for kommersielle eller ulovlige formål;

Endre, slett, forstyrre eller på annen måte skade noen del av TheLuxeGuide

Bruk automatiserte midler for å laste ned data fra tjenesten, inkludert bruk av med mindre det er uttrykkelig tillatt av TheLuxeGuide;

Bruk "utsendingsagenter", dvs. tredjepartsagenter, tjenester eller mellommenn som tilbyr å legge ut varer på vegne av andre, med mindre det er uttrykkelig godkjent av TheLuxeGuide.

Forsøk på å få uautorisert tilgang til TheLuxeGuides datasystemer eller delta i enhver aktivitet som forstyrrer, reduserer kvaliteten på, forstyrrer ytelsen til eller svekker funksjonaliteten til Tjenesten eller TheLuxeGuide-nettstedet.

Generelt godtar du å avstå fra handlinger som (a) kan forstyrre, skade eller utnytte TheLuxeGuides virksomhet; (b) kan overbelaste eller påføre en uforholdsmessig stor belastning på TheLuxeGuides infrastruktur; (c) brukes i forbindelse med eller til fordel for enhver kommersiell virksomhet eller konkurrerende virksomhet; (d) utgjør en uautorisert bruk eller praksis i strid med disse vilkårene for bruk eller personvernreglene; (e) fjerner, endrer eller skjuler eventuelle merknader om opphavsrett eller varemerker, navn, merke, logo, URL, innhold eller elementer, inkludert, uten begrensning, firmanavn, kontaktinformasjon, merker, logoer eller URL-er, eller rammer inn innhold og (f) bryter gjeldende lover eller forskrifter.

 

 1. Din tilgang

TheLuxeGuide gir deg en begrenset, tilbakekallelig, ikke-eksklusiv lisens for å få tilgang til Tjenesten for din egen personlige bruk. Denne lisensen inkluderer ikke: innsamling, aggregering, kopiering, duplisering, visning eller avledet bruk av tjenesten eller bruk av datainnsamlings- og utvinningsverktøy for noe formål med mindre det er uttrykkelig tillatt av TheLuxeGuide.

 

 1. Personvernserklæring

TheLuxeGuide har etablert en personvernpolicy for å forklare brukerne hvordan informasjonen deres samles inn og brukes, som du også godtar at du er kjent med og som utgjør en del av avtalen din mens du bruker tjenesten. Du erkjenner og godtar videre at TheLuxeGuide etter eget skjønn kan bevare eller avsløre innholdet ditt, så vel som informasjonen din, slik som e-postadresser, IP-adresser, tidsstempler og annen brukerinformasjon, hvis det er påkrevd i henhold til lov eller annet. administrativ ordre eller på annen måte for å håndheve vilkårene for bruk; svare på påstander om at noe innhold bryter rettighetene til tredjeparter; svare på påstander om at kontaktinformasjon til en tredjepart har blitt lagt ut uten samtykke; beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til TheLuxeGuide, dets brukere eller andre.

 

 1. Begrensninger på tjenesten

Du erkjenner at TheLuxeGuide kan etablere begrensninger angående bruk av tjenesten, for eksempel inkludert, men ikke begrenset til å begrense antall dager innholdet vil bli oppbevart av tjenesten, begrense antall og størrelse på innlegg, begrense antall og størrelse på e-postmeldinger , eller annet innhold som kan overføres eller lagres av tjenesten, og hvor ofte du kan få tilgang til tjenesten. Du godtar at TheLuxeGuide ikke har noe ansvar eller ansvar for sletting eller manglende lagring av innhold som vedlikeholdes eller overføres av tjenesten. Du erkjenner at TheLuxeGuide forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avbryte tjenesten (eller deler av den) med eller uten varsel, og at TheLuxeGuide ikke skal holdes ansvarlig overfor deg eller noen andre for endringer, suspensjon eller avslutning av tjenesten.

 

 1. Oppsigelse

Du godtar at TheLuxeGuide, etter eget skjønn, har rett til å slette eller deaktivere kontoen din, blokkere e-postadressen eller IP-adressen din, eller på annen måte avslutte tilgangen din til eller bruken av tjenesten eller deler av den, umiddelbart og uten varsel, og fjerne og forkaste alt innhold i tjenesten, uansett grunn, inkludert men ikke begrenset til, hvis TheLuxeGuide mener at du har handlet i strid med vilkårene for bruk eller personvernreglene.

Hvis du ønsker å sette på vent, eller slutte å annonsere med TheLuxeGuide, kan du gjøre det ved å informere sjefen din eller gjøre en forespørsel her før neste betalingsdato. Varsel bør gis minst 30 dager før utløpet av abonnementet ditt (14 dager i tilfelle et månedlig abonnement).

 

 1. Eiendomsrettigheter til tjenesten og innholdet

Innhold som vises på eller gjennom tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerkerettigheter og internasjonale konvensjoner. Enhver reproduksjon, modifikasjon, opprettelse av avledede verk fra eller redistribuering av nettstedet eller innholdet er forbudt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra TheLuxeGuide. Du kan ikke ta noen midler på noen måte for å forsøke å oppdage noen kildekode i tjenesten.

Selv om TheLuxeGuide ikke gjør krav på eierskap til innhold som brukerne legger ut, gir du automatisk, og du representerer og garanterer at du har rett til å gi, til TheLuxeGuide ved å legge ut innhold til et offentlig område av tjenesten en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullt betalt, verdensomspennende lisens til å bruke, kopiere, fremføre, vise og distribuere nevnte innhold og til å forberede avledede verk av, eller innlemme i andre verk, nevnte innhold, og til å gi og godkjenne underlisenser av det foregående. Videre, ved å legge ut innhold til ethvert offentlig område av tjenesten, gir du automatisk TheLuxeGuide alle nødvendige rettigheter for å forby enhver påfølgende aggregering, visning, kopiering, duplisering, reproduksjon eller utnyttelse av innholdet på tjenesten av noen part til ethvert formål.

Verken du eller noen utnevnt av deg kan på noen måte endre TheLuxeGuide-nettstedet, og du kan heller ikke publisere, kopiere, overføre eller distribuere det for kommersiell bruk, for å lage avledede verk, eller for offentlig visning i noen form eller på noen måte, unntatt som tillatt i disse vilkårene for bruk. Ingenting i vilkårene for bruk eller på TheLuxeGuide-siden skal gi noen lisens eller rettigheter under noen av TheLuxeGuides immaterielle rettigheter, eller under noen tredjeparts immaterielle rettigheter.

Du eller noen utpekt av deg kan heller ikke bruke, modifisere, tilpasse, reversere eller på annen måte utnytte noe av innholdet, inkludert uten begrensning elementer, helt eller delvis, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i disse bruksvilkårene.

TheLuxeGuide kan (men er ikke forpliktet til) å håndheve alle sine immaterielle rettigheter og andre juridiske rettigheter i størst mulig utstrekning ved lov, og kan søke erstatning, påbud, advokatsalærer og straffeforfølgelse der det er hensiktsmessig. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt TheLuxeGuide.

 

 1. Ansvarsfraskrivelse

DU GODTAR AT BRUK AV THELuxeGuide-NETTSTEDET OG TJENESTEN ER HELT PÅ DIN EGEN RISIKO. TheLuxeGuide-NETTSTEDET OG TJENESTEN LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" BASIS, UTEN NOEN GARANTIER AV NOEN SLAG. ALLE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FRASVISES UTTRYKKELIG. TheLuxeGuide FRASKRIVER SEG EVENTUELLE GARANTIER FOR BLANDT SIKKERHETEN, PÅLITELIGHETEN, AKTUELLHETEN, NØYAKTIGHETEN OG YTELSEN TIL NETTSTEDET. TheLuxeGuide FRASKRIVER SEG ENHVER GARANTI FOR ANDRE TJENESTER ELLER VARER MOTTATT GJENNOM ELLER ANNONSERT PÅ TheLuxeGuide-NETTSIDEN ELLER NETTSTEDENE ELLER TJENESTER, ELLER TILGANGS GJENNOM ENHVER LENKER PÅ TheLuxeGuide-NETTSIDEN. TheLuxeGuide FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER I FORBINDELSE MED NETTSTEDET ELLER TJENESTEN.

 

 1. Begrensninger av ansvar

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL TheLuxeGuide VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER AV NOEN SLAG, SOM FØLGE AV NOEN ASPEKTER AV DIN BRUK AV TheLuxeGuide-NETTSTEDET ELLER TJENESTEN, FULLSTENDIG Uavhengig av HVORDAN SKADENE ER OPPSTÅTT. SLIK BEGRENSNING SKAL OGSÅ GJELDE MED HENSYN TIL SKADER PÅSTÅTT AV ÅRSAK TIL ANDRE TJENESTER ELLER PRODUKTER MOTTATT GJENNOM ELLER ANNONSERT I FORBINDELSE MED TheLuxeGuide-NETTSTEDET ELLER TJENESTEN ELLER ENHVER LINKER.

 

 1. Indemnity

Du samtykker i å holde TheLuxeGuide OG HVIS GJELDENDE OG TILKNYTTEDE FYSISKE ELLER JURIDISKE PERSONER skadesløs fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokathonorarer og rettskostnader gjort av en tredjepart på grunn av eller som oppstår fra innhold du sender inn, legger ut eller gjør tilgjengelig gjennom tjenesten, din bruk av tjenesten, ditt brudd på bruksvilkårene, ANNONSØRENS AVTALE ELLER PERSONVERN, ditt brudd på noen av representasjonene og garantiene heri ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUDD PÅ ÅNDEN TIL TheLuxeGuide OG DE GJELDENDE AVTALEN.

 

 1. Gjeldende lov og tvister

Vilkårene for bruk, personvernreglene og forholdet mellom deg og TheLuxeGuide skal styres av de vesentlige lovene i Nederland. Du og TheLuxeGuide er enige om at alle tvister og krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne kontrakten, eller bruddet, oppsigelsen eller ugyldigheten av denne, skal sendes til voldgift i regi av voldgiftsreglene til det nederlandske voldgiftsinstituttet («NAI-reglene» ”) i kraft på datoen da meldingen om voldgift sendes i samsvar med slike regler. Voldgiftsretten skal bestå av tre voldgiftsdommere oppnevnt i samsvar med NAI-reglene. Sete og sted for voldgift skal være Amsterdam, Nederland, og det engelske språket skal brukes gjennom hele voldgiftsbehandlingen.

Hvis noen bestemmelse i bruksvilkårene av en domstol med kompetent jurisdiksjon blir funnet å være ugyldig, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å gjennomføre partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i vilkårene bruk forblir i full kraft. Du godtar at uansett lov eller lov om det motsatte, må ethvert krav eller søksmål som oppstår som følge av eller relatert til bruk av tjenesten eller bruksvilkårene sendes inn innen ett (1) år etter slikt krav eller søksmålsårsak. oppsto.

 

 1. Brudd

Vennligst rapporter alle mistenkte brudd på vilkårene for bruk eller personvernerklæringen til vår kundeservice.

 

 / 

Logg inn

Sende melding

Mine favoritter

Abonnementet ditt kunne ikke lagres. Vær så snill, prøv på nytt.
Abonnementet ditt har vært vellykket.

Bli med vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for kuraterte høydepunkter fra vår livsstilsplattform og eksklusive partnertilbud